Deklaracja współpracy środowisk opozycji antykomunistycznej

Na zaproszenie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Łukasza Kamińskiego doszło do spotkania organizacji pozarządowych skupiających działaczy opozycji antykomunistycznej z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku.Pierwsze spotkanie tych organizacji doprowadziło do powstania tzw. Grupy Roboczej, która zajęła się przeglądem spraw, mających stać się przedmiotem wspólnego działania.

Owocem kolejnego spotkania jest stowrzenie i podpisanie Deklaracji współpracy środowisk opozycji antykomunistycznej:

Deklaracja współpracy
środowisk opozycji antykomunistycznej

My, reprezentanci organizacji pozarządowych powołanych lub tworzonych przez środowiska opozycji antykomunistycznej w PRL-u, podejmujemy – na zaproszenie Kierownictwa Instytutu Pamięci Narodowej – stałą współpracę między nami, uznając zarazem Instytut za miejsce wspierające organizacyjnie nasze działania. Dla ułatwienia komunikacji pomiędzy sygnatariuszami porozumienia, a także z samym IPN-em, powołujemy grupę roboczą, której sekretarzem jest pracownik etatowy Instytutu.

Jesteśmy zaniepokojeni ciągle pogarszającym się bytem materialnym ludzi, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę i dlatego niezwykle istotne dla naszych środowisk jest imienne uhonorowanie przez Rzeczpospolitą osób zasłużonych w walce z komunizmem, a także ich wszechstronne wsparcie, w szczególności tych, którzy – często za sprawą swojej dawnej aktywności – egzystują dzisiaj w warunkach naruszających godność. Będziemy dążyć do przyjęcia rozwiązań prawnych, w tym utworzenia publicznej fundacji działającej na rzecz wymienionych celów. Zwracamy się do Instytutu Pamięci Narodowej, by wspierał nasze starania wobec odpowiednich instytucji państwa.

Jednym z celów naszego porozumienia jest zebranie informacji i notacji dotyczących ludzi antykomunistycznego oporu lat 1944–89. Deklarujemy gotowość zbudowania wspólnego portalu internetowego, na którym znajdą się biogramy możliwie wszystkich znaczących uczestników antykomunistycznego oporu.

Celem o zasadniczym znaczeniu jest też stworzenie ogólnopolskiej sieci archiwów opozycyjnych, prowadzonych przez nasze organizacje jako archiwa społeczne. Deklarujemy udział w budowaniu systemu rozpoznawania, zabezpieczania, gromadzenia, katalogowania i udostępniania zasobów związanych z dawną opozycją – tak, by dokumentacja peerelowskich służb specjalnych znalazła przeciwwagę w świadectwach jej przeciwników.

Będziemy zabiegać o taki stan prawa w państwie, aby ujawnianie udokumentowanej prawdy o ludziach komunistycznego aparatu PRL i ich czynach nie stwarzało zagrożenia odwetowymi działaniami prawnymi.

Dziękujemy Kierownictwu Instytutu Pamięci Narodowej za stworzenie fundamentu dla naszej współpracy. Jesteśmy przekonani, że współdziałanie najmocniejszej instytucji państwa zajmującej się historią najnowszą ze środowiskami, które tę historię współtworzyły, przyczyni się do osiągnięcia naszych celów.

Kwiecień 2012

Lista sygnatariuszy:

Andrzej Sobieraj, Wiesław M. Mizerski – Stowarzyszenie Osób Internowanych i Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Radomskiego
Anna Rakocz – Federacja Ogólnopolskich Stowarzyszeń Represjonowanych w Stanie Wojennym w Częstochowie, Stowarzyszenie Więzionych Internowanych i Represjonowanych „WIR” w Częstochowie
Andrzej Rozpłochowski – Stowarzyszenie Porozumienie Katowickie 1980, Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
Artur Michalski – Stowarzyszenie Klubów Weteranów Opozycji
Andrzej Terlecki – Koło im. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” ŚZŻAK
Henryk Marczak – Stowarzyszenie Związek Weteranów Trzeciej Konspiracji w Łodzi
Wojciech BorowikJacek Szymanderski – Stowarzyszenie Wolnego Słowa
Sławomir Karpiński – Stowarzyszenie 13 grudnia
Włodzimierz Domagalski – Stowarzyszenie Solidarność Walcząca
Dariusz ZalewskiJarosław Dubiel – Fundacja Wolność i Pokój
Przemysław Miśkiewicz – Stowarzyszenie Pokolenie

Janusz Olewiński – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach
Paweł Perchel – Stowarzyszenie „Wolni i Solidarni 1980–1989” w Starachowicach
Zdzisław Jurkowski – Stowarzyszenie NZS 1980
Władysław Kałudziński – Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Warmińsko-Mazurskiego PRO PATRIA
Alojzy Pietrzyk – Stowarzyszenie Pamięć Jastrzębska
Robert Kubicz – Stowarzyszenie Federacji Młodzieży Walczącej
Kazimierz Bzdyl – Związek Konfederatów Polski Niepodległej
Artur Jóźwik, Agnieszka Gleb – Fundacja Ośrodka KARTA

Lista sygnatariuszy deklaracji jest otwarta.

Organizacje dawnych opozycjonistów, zainteresowane wsparciem deklaracji, mogą to uczynić wysyłając na adres e-mailpiotr.gajewski@ipn.gov.pl swoje poparcie lub proszone są o kontakt pod nr tel. 22 581 85 98.

 

Speak Your Mind

*