Fakty z najnowszej historii Polski

30 lat temu w Bydgoszczy zebrała się Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ „Solidarność”. Podjęta została decyzja o przeprowadzeniu w dniu 27 III 4-godzinnego strajku ostrzegawczego na terenie całego kraju. 31 III miał być przeprowadzony strajk generalny. Warunkiem było niewyjaśnienie okoliczności pobicia działaczy „Solidarności” podczas sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej 19 III. Źródło: Encyklopedia Solidarności

Nagranie pochodzi z filmu Jacka Petryckiego oraz Grzegorza Eberhardta p.t. “14 dni. Prowokacja bydgoska”

http://www.youtube.com/watch?v=PgyAMVdafUQ

Od wydarzenia, które zostało zarejestrowanie na tym nagraniu rozpoczął się jeden z najpoważniejszych kryzysów w ówczesnej Polsce. To co stało się w Bydgoszczy 19 III 1981 r. wywołało falę oburzenia w całym kraju. Masowa mobilizacja społeczeństwa w tym okresie pokazała ogromną siłę Związku. Doprowadziła jednak do podziałów i tarć wewnątrz “Solidarności”.

Milicja Obywatelska, którą dowodził major Henryk Bednarek usuwa siłą delegację “Solidarności” z sesji w Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy. Dotkliwie pobici zostali m.in – przewodniczący bydgoskiego MKZ Jan Rulewski oraz Mariusz Łabentowicz i Michał Bartoszcze z “Solidarności” rolników. Wydarzenie to było przyczynkiem do najpoważniejszego kryzysu w stosunkach władza – “S” w trakcie trwania “karnawału Solidarności” (źródło: Encyklopedia Solidarności)

Nagranie pochodzi z filmu Jacka Petryckiego oraz Grzegorza Eberhardta p.t. “14 dni. Prowokacja bydgoska”

http://www.youtube.com/watch?v=1caSXuHEJPU&feature=related

Speak Your Mind

*