JOB: Film and Performing Arts Coordinator, Polish Cultural Institute New York

Polish Cultural Institute New York (www.PolishCulture-NYC.org), a diplomatic mission of the Republic of Poland, is looking for a Program Coordinator (Programmer) for Film and the Performing Arts. This is a full-time position with occasional evenings and weekends, details and conditions to be discussed during the interview.

Requirements:

• Legal U.S. resident (citizen or a green card holder)

• College degree, with preference for humanities

• Fluency in English, spoken and written

• Some Polish (spoken and written) required

• Fluency in Microsoft Office, including Outlook, Word and Excel

• Extensive knowledge of film & the performing arts and interest in its history and international context; wide contacts with film & performing arts professionals and critics in the US and Europe strongly preferred

• Creativity, diligence, punctuality, reliability, conscientiousness, good teamwork skills, ability to work in a fast-paced environment

Responsibilities:

• Close collaboration with the Director of the Polish Cultural Institute New York and its program specialists on achieving the Institute’s mission and program goals;

• Establishing and maintaining relationships with institutional and individual partners in Poland and in the USA, including: contacts with major Polish and American film and performing arts organizations, staying up-to-date with their repertoire, and other activities by attending live events, as well as research of materials on video, reviews and criticism; advising on international projects; maintaining correspondence and documentation in Polish and English

• Various duties on all aspects of production of projects chosen for presentation by the U.S. partners, including: financial negotiations regarding fees, per diems, accommodation, transportation and equipment rentals; coordinating the submission of visa applications for artists; the role of mediator and negotiator in daily contacts between Polish and American partners

• Organization and coordination of study trips to Poland for American film and performing arts professionals

• Promoting Polish film and performing arts by introducing and promoting the presence of films and stage plays by contemporary Polish authors in professional American film institutions and theaters, by organizing discussions, meetings with directors and playwrights, as well as by initiating and nurturing contacts between film & performing arts professionals in Poland and the U.S.

• Fundraising, with focus on exploring external sources of project financing; preparing financial reports and program updates for external funding contributors; providing financial reports Polish and American partners after the completion of each project

• Contacts with American and Polish media: writing and editing program-related promotional and press materials in Polish and English; compiling media reports about ongoing projects; documenting program activities and their media coverage; maintain contact with journalists in the U.S. and Poland; close cooperation with communication specialist at PCI and external publicists hired for specific projects

Apply by sending CV and cover letter by September 15, to nyc.office@instytutpolski.org or via fax: 212-239-7577 with subject line “Film and Performing Arts Coordinator.” After reviewing the applications, interviews will be held starting September 20, 2012.

Only shortlisted applicants will be contacted.

——————————————————————–

Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku (www.PolishCulture-NYC.org), placówka dyplomatyczna Rzeczpospolitej Polskiej, poszukuje koordynatora do spraw filmu i sztuk performatywnych (teatr, taniec). Wymiar pracy 40 godzin tygodniowo, czasem konieczna dyspozycyjność po południu i w weekendy. Warunki do omówienia podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagania:

• zalegalizowany status pobytu w USA (obywatelstwo lub zielona karta)

• wykształcenie wyższe, preferowane studia humanistyczne

• biegła znajomość angielskiego w mowie i piśmie

• znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

• kreatywność, pracowitość, punktualność, odpowiedzialność, skrupulatność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole przy szybkim tempie pracy, kultura osobista

• szeroka wiedza na temat filmu i sztuk performatywnych, ich historii i kontekstu międzynarodowego; preferowane rozległe kontakty z instytucjami, profesjonalistami i krytykami sztuk performatywnych w USA i Polsce

• umiejętność obsługi programów Microsoft Office, w tym Outlook

Zakres obowiązków:

• Ścisła współpraca z Dyrektorem i ekspertami programowymi, asystowanie w realizacji misji i zadań Instytutu Kultury Polskiej w Nowym Jorku

• Kontakty z mediami amerykańskimi i polskimi: przygotowanie materiałów informacyjnych dotyczących działalności programowej IKP; przygotowanie raportów o publikacjach medialnych dotyczących realizowanych przedsięwzięć; prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością programu; opracowywanie materiałów prasowych o projektach w języku polskim i angielskim; rozsyłanie materiałów prasowych i bezpośredni kontakt z dziennikarzami w USA i w Polsce; w przypadku zatrudnienia zewnętrznego agenta prasowego – bliska współpraca z nim

• Organizowanie i koordynacja wizyt studyjnych w Polsce

• Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów związanych z partnerami instytucjonalnymi i indywidualnymi w Polsce i USA, w tym z najważniejszymi instytucjami filmu i sztuk performatywnych w Polsce i USA, śledzenie ich repertuaru i innej działalności oraz uczestniczenie w organizowanych przez nich wydarzeniach; regularne przeglądanie otrzymywanych płyt DVD z filmami i nagraniami spektakli; doradzanie przy projektach międzynarodowych

• Praca nad realizacją projektów filmowych i sztuk performatywnych wybranych przez partnerów amerykańskich, w tym: negocjacje finansowe dot. warunków prezentacji – wynagrodzeń, diet, zakwaterowania; koordynacja złożenia aplikacji wizowych dla artystów; rola pośrednika i negocjatora w codziennych kontaktach miedzy partnerami polskimi i amerykańskimi

• Dbanie o promocję polskiego filmu i sztuk performatywnych nie tylko poprzez prezentacje produkcji z Polski, ale także przez wprowadzanie polskich sztuk do obiegu teatralnego – organizowanie czytań, spotkań z reżyserami i twórcami filmu i sztuk performatywnych, pośredniczenie w kontaktach między nauczycielami akademickimi w Polsce i w USA

• Zdobywanie zewnętrznych funduszy na projekty; sporządzanie raportów finansowych i merytorycznych dla partnerów zewnętrznych, przekazujących środki na projekt; rozliczenia finansowe z partnerami polskimi i amerykańskimi po zakończeniu projektu

CV i list motywacyjny prosimy przesłać do 15 wrzesnia wyłącznie na numer faksu: 212.239.7577 lub adres email: nyc.office@instytutpolski.org , z dopiskiem “Koordynator do spraw filmu i sztuk performatywnych”. Po analizie złożonych dokumentów, rozmowy kwalifikacyjne będą przeprowadzane od 20 września.


David A. Goldfarb
Curator of Literature and Humanities
Polish Cultural Institute in New York
350 Fifth Avenue, Suite 4621
New York, NY 10118
tel. 212-239-7300, ext. 3002
fax 212-239-7577
www.polishculture-nyc.org

http://www.davidagoldfarb.com

Speak Your Mind

*