Konferencja naukowa “Opozycja demokratyczna w PRL w latach 1976-1981″

Twórcy opozycji demokratycznej, historycy, naukowcy, a także młodzież licealna, w sumie kilkaset osób, wzięło udział w dwudniowej konferencji Opozycja demokratyczna w PRL w latach 1976-1981, która odbyła się w dniach 2-3 czerwca br. w sali BHP w Gdańsku.

W najnowszej historii Polski dzieje opozycji, zwłaszcza na Wybrzeżu, stanowią ważny wątek. Konferencja była okazją, aby podsumować dotychczasowy stan wiedzy, postawić nowe pytania badawcze, odrzucić narosłe wokół ówczesnych wydarzeń stereotypy. Podczas sympozjum prelegenci dyskutowali o wpływie jaki miały organizacje opozycyjne na późniejsze ukształtowanie się ruchu solidarnościowego.

http://www.youtube.com/watch?v=sDbAHn1FCSw

Zobacz tam także inne filmy przygotowane przez Europejskie Centrum Solidarności.

Speak Your Mind

*