List Protestacyjny w sprawie Komisji Wyborczej w Passaic, NJ

POLISH AMERICAN CONGRESS

NORTHERN NEW JERSEY DIVISION

1-3 MONROE STREET, PASSAIC, NEW JERSEY 07055

Tel: (973)777-4170

Minister Spraw Zagranicznych

Radosław Sikorski

Al. J.Ch. Szucha 23

00-580 Warszawa

Poland

Szanowny Panie Ministrze,

Kongres Polonii Amerykańskiej, Wydział Północny New Jersey (Polish American Congress Northern New Jersey) kieruje się ze stanowczym protestem do Pana Ministra w sprawie składu Komisji Wyborczej w Passaic, NJ podczas wyborów prezydenckich w dniu 19 czerwca roku 2010. KPA Wydział Północny New Jersey skierował stanowcze protesty do Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku w sprawie dopuszczenia do udziału w Komisji Wyborczej w Passaic, NJ dwóch byłych współpracowników komunistycznych Służb Bezpieczeństwa (SB) panów Stanisława Trojaniaka i Jerzego Prusa.

KPA Wydział Północny New Jersey wykluczył tych panów z członkowstwa w Naszej organizacji po udowodnieniu ich współpracy z SB.

Protesty skierowane do Konsula Generalnego Ewy Junczyk-Ziomeckiej, Konsulów Skulimowskiego i Balcerzyka były odrzucone czy wręcz zignorowane.

Pragniemy poinformować Pana Ministra, że KPA Wydział Północny New Jersey zorganizował szybką akcję zbierania podpisów protestujacych pośród osób upoważnionych do głosowania w punkcie wyborczym w Passaic, NJ i zebrał ponad 1000 podpisów wyborców. Jest to znaczący oddźwięk Polonii bardzo oburzonej dopuszczeniem dwóch byłych współpracowników komunistycznych Służb Bezpieczeństwa (SB) do pracy w Komisji Wyborczej w Passaic, NJ.

W związku z powyższym domagamy się natyczmiastowego odwołania panów Trojaniaka i Prusa z członkowstwa w Komisji Wyborczej w Passaic, NJ. Jest to o tyle ważniejsze w momencie ogłoszenia drugiej tury wyborów prezydenckich w Polsce. Domagamy się także aby Ci panowie nie byli powoływani do żadnych komisji wyborczych w przyszłych wyborach na terenie Stanów Zjednoczonych.

W związku z powyższym domagamy się także natychmiastowego odwołania z ich stanowisk wyżej wymienionych konsulów: Ewa Junczyk-Ziomecka, Marek Skulimowski i Przemysław Balcerzyk.

Za Kongres Polonii Amerykańskiej, Wydział Północny New Jersey

Polish American Congress Northern New Jersey

Bożena Urbankowski

 Prezes

Tel. 973-777-4170 

http://pacnorthjersey.org/

Dla dalszej informacji Pana Ministra podajemy ogólnie dostępne informacje na Internecie:

Informacja of Stanislawie Trojaniaku jest dostepna pod addresem:

http://wirtualnapolonia.com/2009/09/23/kapus-na-wysokim-stanowisku-w-polonii/

Informacja o Jerzym Prusie jest dostepna pod adresem:

http://uop.blox.pl/2006/01/podpisalem-deklaracje-o-wspolpracy-z-SB-Jerzy.html

Dla dalszej informacji Pana Ministra podajemy treści e-mailów wymienionych pomiędzy Prezesem KPA Wydział Północny New Jersey Panią Bożeną Urbankowski Konsulatem Generalnym w Nowym Jorku:

Szanowna Pani Konsul Pani Ewa Junczyk-Ziomecka.

W imieniu członków i zarządu Kongresu Polonii Amerykańskiej Wydziału Północnego N.J. pragnę poinformować Panią Konsul  o niezadowoleniu  tutejszej Polonii z selekcji Komisji Wyborczej do punktu wyborczego w Passaic N.J. w dniu 19 czerwca.

Protest dotyczy kontrowersyjnych osób które weszły w skład w/w Komisji, a tym  samym  wiarygodnosci  wyborow. Sprawa odnosi się do panów Stanisława Trojaniaka i Jerzego Prusa i ich udowodnionej współpracy ze Służbami Specjalnymi PRL  za co zostali  pozbawieni członkowstwa  KPA.

Polonia wyraża wyraza wielkie rozczarowanie i oburzenie wejściem do Komisji Wyborczej  w/w panów.wyraza wielkie rozczarowanie i oburzenie wejsciem do Komisji Wyborczej  w/w panow.

Z wyrazami szacunku i poważania

Bożena Urbankowski

 Prezes

 KPA Wydział Północny N.J.

Tel. 973-777-4170 

Odpowiedź z Konsulatu Generalnego Polski w Nowym Jorku

Szanowna Pani,

Serdecznie dziękuję za uwagi. Pozwolę sobie powtórzyć, ze Konsulat nigdy nie otrzymał żadnych oficjalnych informacji potwierdzających zarzuty wobec panów J. Prusa oraz S. Trojaniaka (np. pełnomocny wyrok sądu). Konsulat RP również nie przeprowadza lokalnej lustracji, ani  nie  angażuje się w konflikty organizacji i działaczy polonijnych. Tym bardziej, że jeden z ww. wymienionych panów został oficjalnie zgłoszony przez jeden z komitetów wyborczych, co szczególnie nakłada na nas obowiązek uwzględnienia go w składzie komisji. W sytuacji gdy mamy więcej chętnych do prac w komisji należy przeprowadzić losowanie. Jak Pani wie, chętnych było mniej niż liczba członków komisji.

Obwodowa komisja wyborcza powinna być reprezentatywna i składać się z członków pochodzących z różnych środowisk. Unikamy sytuacji, aby wobec braku kandydatów uzupełniać skład komisji pracownikami konsulatu, co szczególnie może budzić wątpliwości wyborców. Do pracy w komisji uprawniony jest każdy kto sie dobrowolnie zgłosi, posiada polskie obywatelstwo, nie został pozbawiony praw publicznych , mieszka w danym okręgu konsularnym oraz zarejestrował się do wyborów.

Z poważaniem,

Marek Skulimowski

Z-ca konsula generalnego

Speak Your Mind

*