Loteria wizowa 2011

Termin loterii
Okres przyjmowania podań wyłącznie drogą elektroniczną trwa miesiąc – od południa czasu Wschodniego Wybrzeża 4 października 2011 roku (wtorek) do południa 5 listopada 2011 roku (sobota). Formularz ze zgłoszeniem można wypełnić na stronie internetowej http://www.dvlottery.state.gov. Na razie na tej stronie znaleźć można jedynie informację o zasadach loterii. Link do formularza zgłoszeniowego zostanie uaktywniony dopiero 4 października.
 
Kto może wziąć udział w loterii?
Nie mniej ważna od kryterium miejsca urodzenia jest kwestia wykształcenia. Kandydat na imigranta musi się legitymować średnim wykształceniem lub przepracować dwa z ostatnich pięciu lat w zawodzie wymagającym co najmniej dwuletniego przyuczenia. Średnie wykształcenie oznacza w praktyce co najmniej 12 lat edukacji. Osoby bez średniego wykształcenia mogą poszukać swojego zawodu w bazie danych Departamentu Pracy USA. Odpowiednie linki można znaleźć w oficjalnych instrukcjach wypełniania zgłoszenia w internecie.

Jak wziąć udział w loterii wizowej

Autor: DET
Foto: NOWY DZIENNIK
 
Departament Stanu ogłosił zasady nowej loterii wizowej DV-2013. Po kilku latach przerwy będą mogli wziąć w niej udział Polacy. Przyjmowanie podań rozpocznie się już 4 października i potrwa do 5 listopada 2011 roku.

Zasady loterii będą podobne do tych z poprzednich lat. Wszystkie zgłoszenia przyjmowane są od jakiegoś czasu drogą elektroniczną. Aby wypełnić wniosek, potrzebny jest więc komputer z dostępem do internetu. Udział w loterii jest całkowicie bezpłatny. Dopiero po ewentualnym wylosowaniu wizy należy uiścić wszystkie opłaty związane z normalną procedurą ubiegania się o stały pobyt w USA.

Po co są loterie?
Celem loterii wizowych jest “różnicowanie etniczne” emigracji do USA. Departament Stanu USA przewidział na rok budżetowy 2013 rozdzielenie puli 50 tysięcy wiz dla mieszkańców krajów “niedoreprezentowanych” w amerykańskim społeczeństwie. Do najbliższej loterii wizowej dopuszczono wszystkie kraje europejskie, z wyjątkiem osób urodzonych w Wielkiej Brytanii (bez Irlandii Północnej). Obowiązują jednak ograniczenia regionalne – to Departament Stanu zdecyduje, jaką część wiz rozdzielić na poszczególne kontynenty. Od lat obowiązuje też zasada, że żaden z krajów nie może otrzymać więcej niż 7 procent z puli wszystkich możliwych do uzyskania wiz (maks. 3500).

Loteria wizowa na pewno nie jest formą amnestii. Prawnicy imigracyjni ostrzegają, że osoby bez legalnego statusu przebywające w USA nie mają, z pewnymi wyjątkami, większych szans na otrzymanie tą drogą zielonej karty. Zwycięstwo w loterii może natomiast pomóc osobom już starającym się w USA o stały pobyt i oczekujących w kolejkach na interview, albo w ściągnięciu do Ameryki członków rodziny. Tematowi, kto z przebywających w USA Polaków powinien wziąć udział w loterii, poświęcimy w najbliższym czasie oddzielny artykuł.

Warto pamiętać, że szanse wygrania wizy na loterii są niewielkie. W ostatnich edycjach Departament Stanu przyjmował corocznie średnio 15 milionów podań. W Europie większość puli zgarniali Ukraińcy i Albańczycy. Z udziałem w loterii nie należy więc wiązać poważniejszych planów. Nie powinno się zatem rezygnować z innych możliwości legalizacji pobytu w USA.

Termin loterii
Okres przyjmowania podań wyłącznie drogą elektroniczną trwa miesiąc – od południa czasu Wschodniego Wybrzeża 4 października 2011 roku (wtorek) do południa 5 listopada 2011 roku (sobota). Formularz ze zgłoszeniem można wypełnić na stronie internetowej http://www.dvlottery.state.gov. Na razie na tej stronie znaleźć można jedynie informację o zasadach loterii. Link do formularza zgłoszeniowego zostanie uaktywniony dopiero 4 października.

Kto może wziąć udział w loterii?
Nie mniej ważna od kryterium miejsca urodzenia jest kwestia wykształcenia. Kandydat na imigranta musi się legitymować średnim wykształceniem lub przepracować dwa z ostatnich pięciu lat w zawodzie wymagającym co najmniej dwuletniego przyuczenia. Średnie wykształcenie oznacza w praktyce co najmniej 12 lat edukacji. Osoby bez średniego wykształcenia mogą poszukać swojego zawodu w bazie danych Departamentu Pracy USA. Odpowiednie linki można znaleźć w oficjalnych instrukcjach wypełniania zgłoszenia w internecie.

O co zapyta komputer?
Zgłoszenie do loterii można wypełnić wyłącznie przez komputer z dostępem do internetu. Aby wziąć udział w loterii, należy wejść na stronę http://www.dvlottery.state.gov
. Oto dane, jakie trzeba będzie umieścić w zgłoszeniu, czyli w Electronic Diversity Visa Entry Form (E-DV Entry Form):

 1. Pełne nazwisko i imię wnioskodawcy
 2. Data urodzenia w kolejności: dzień – miesiąc – rok
 3. Płeć
 4. Miejsce urodzenia (nazwa miejscowości)
 5. Kraj urodzenia (podajemy nazwę kraju, na terenie którego obecnie znajduje się miejsce naszego urodzenia)
 6. Kraj, w ramach którego ubiegamy się o udział w loterii. Obwiązuje osoby urodzone w kraju wyłączonym z programu DV-2013. Wpisujemy nazwę kraju małżonka, jeśli to daje prawo uczestnictwa w loterii. W ogromnej większości przypadków trzeba w tym miejscu wpisać: POLAND
 7. Zdjęcia elektroniczne głównego wnioskodawcy oraz wszystkich członków rodziny (parametry techniczne omawiamy poniżej)
 8. Adres do korespondencji. Musi być pełny – z nazwą województwa i kraju zamieszkania oraz numerem kodu pocztowego
 9. Kraj obecnego zamieszkania
 10. Numer telefonu (nieobowiązkowo)
 11. Adres poczty elektronicznej – e-mail. Instrukcja mówi wyraźnie, że należy podać adres, do którego uczestnik loterii ma bezpośredni dostęp, ale trzeba pamiętać, iż Departament Stanu nie rozsyła tą drogą informacji o zwycięstwie w loterii
 12. Posiadane wykształcenie (należy zaznaczyć właściwą pozycję najwyższego poziomu wykształcenia – od podstawówki po doktorat)
 13. Stan cywilny
 14. Liczba dzieci (stanu wolnego) do lat 21. Trzeba uwzględnić dane wszystkich dzieci biologicznych. W zgłoszeniu muszą także być wpisane wszystkie dzieci w stanie wolnym: adoptowane przez osobę wysyłającą zgłoszenie oraz pasierbowie, którzy nie ukończyli 21 lat w dniu wysłania zgłoszenia. Nie trzeba umieszczać w zgłoszeniu żony/męża lub dziecka, jeśli są już obywatelami amerykańskimi lub mają status stałego rezydenta, gdyż takie osoby nie mogą ubiegać się o wizę DV
 15. Informacje o współmałżonku (imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, miejsce urodzenia oraz zdjęcie)
 16. Informacje o dzieciach (imiona i nazwiska, daty urodzenia, płeć, miejsce urodzenia oraz zdjęcia)

Zdjęcia – trudna sprawa
Do elektronicznego zgłoszenia trzeba będzie dołączyć zdjęcie własne, współmałżonka i dzieci do lat 21, wykonane drogą cyfrową bądź zeskanowane ze zwykłego zdjęcia.
Ze wszystkich wymogów loterii konieczność przesłania cyfrowych zdjęć wydaje się najbardziej uciążliwa. W praktyce jednak nie jest to aż takie trudne, choć techniczne informacje dotyczące parametrów fotografii mogą budzić panikę w osobach nieobeznanych z komputerem.

Na szczęście, jeśli fotografia cyfrowa nie spełni podanych niżej wymagań, system automatycznie odrzuci formularz zgłoszenia E-DV i powiadomi o tym wysyłającego. Zgłoszenie będzie można przesłać ponownie.

 • Wszystkie fotografie muszą być ostre i przedstawiać twarz z przodu (en face) na jasnym tle bez nakrycia głowy lub ciemnych okularów. Twarz powinna zajmować 50% do 69% powierzchni fotografii. Wysokość oczu (mierzona od dołu obrazu do poziomu wzroku) powinna mieścić się pomiędzy 56% a 69% wysokości obrazu.
 • Zdjęcia muszą przedstawiać pojedyncze osoby (zdjęcia grupowe nie są dozwolone).
 • Fotografia musi być zapamiętania w formacie JPEG (Joint Photographic Experts Group, czyli z końcówką w nazwie pliku .jpg).
 • Fotografia musi być kolorowa (czarno-białe zdjęcia nie są już przyjmowane).
 • Zeskanowane zdjęcie musi mieć rozdzielczość przynajmniej 300 dpi. Głębia (depth) kolorów powinna być 24-bitowa.
 • Zdjęcie wykonane cyfrowo musi mieć rozdzielczość co najmniej 600 x 600 pikseli. Głębia kolorów może być 24-bitowa.
 • Wielkość zdjęcia nie może przekraczać 240 kilobajtów.
Strona loterii wizowej i formularz zgłoszeniowy: http://www.dvlottery.state.gov
Szczegółowe przepisy loterii DV-2013 po polsku można znaleźć pod tym linkiem

Instrukcja Departamentu Stanu mówi wyraźnie, że jeśli wszystkie cyfrowe zdjęcia nie będą spełniały narzuconych standardów, system komputerowy automatycznie odrzuci zgłoszenie.

Jak się dowiedzieć, czy wygraliśmy?
Departament Stanu nie będzie informował zwycięzców loterii o wygranej. Należy zrobić to samemu począwszy od 1 maja 2012 roku. Tak więc wszystkie osoby, które wysłały zgłoszenie na loterię DV-2013, będą musiały odwiedzić stronę E-DV Sprawdzenie Statusu Uczestnika (Entrant Status Check), aby sprawdzić na stronie http://www.dvlottery.state.gov czy z,ostały wylosowane, posługując się numerem potwierdzającym, zapisanym podczas rejestracji zgłoszenia DV-2013. Osoby wylosowane będą kierowane do strony potwierdzającej, gdzie znajdą dalsze instrukcje na temat formalności niezbędnych do wjazdu do USA.

Jeśli uczestnik loterii zgubi numer potwierdzenia, nie będzie mógł sprawdzić statusu swojego zgłoszenia loteryjnego – ostrzega Departament Stanu

Czy pośrednik jest potrzebny?
Dla osób obeznanych z komputerem i posiadających dostęp do internetu samodzielne wypełnienie zgłoszeń na loterię wizową nie powinno stanowić specjalnego problemu. Jednak wymóg załączenia zdjęć drogą elektroniczną może utrudnić wielu osobom samodzielne wypełnienie formularza.

W oficjalnej instrukcji Departament Stanu usilnie zaleca, aby uczestnicy wysyłali zgłoszenie samodzielnie bez pomocy “konsultantów wizowych”, “agentów wizowych” lub innych osób oferujących wysłanie zgłoszenia w imieniu uczestnika. Osoby korzystające z usług pośredników powinny domagać się wydruku elektronicznego potwierdzenia zgłoszenia z Departamentu Stanu, które pojawi się na ekranie komputera tuż po zaakceptowaniu formularza. “Pomagający” mogą usiłować zatrzymać numer potwierdzający, aby potem żądać pieniędzy za udostępnienie informacji, które powinny być bezpośrednio dostępne uczestnikowi – ostrzega rząd.

Dodatkowe wymogi loterii
O czym warto pamiętać:

 • Obowiązuje zasada wysyłania tylko jednego zgłoszenia na osobę. Zgłoszenia podwójne będą eliminowane przez komputer. Małżeństwa mogą wysłać dwa podania – po jednym na każdego współmałżonka.
 • Czas i kolejność wypełnienia zgłoszenia nie mają znaczenia. Departament Stanu zaleca jednak, aby zrobić to na początku czasowego “okienka”. W ostatnich dniach przyjmowania zgłoszeń łącza komputerowe Departamentu Stanu mogą być przeciążone.
 • Na zgłoszeniu należy wymienić nazwisko małżonka i wszystkich dzieci stanu wolnego, które nie ukończyły jeszcze 21 lat. Nazwisko współmałżonka wpisujemy, nawet jeżeli pozostajemy z nim w separacji. Nazwiska dzieci podajemy, nawet jeśli z nimi nie mieszkamy i nie zamierzamy z nimi wyjechać do USA. Wpisujemy także dzieci współmałżonka, nawet jeśli nie są naszymi biologicznymi dziećmi, oraz dzieci adoptowane.
 • Zarówno współmałżonek, jak i wszystkie dzieci (stanu wolnego) do lat 21 mają w przypadku wylosowania automatyczne prawo do wizy imigracyjnej. Prawa do wizy imigracyjnej nie posiadają natomiast rodzice petenta.
 • Udział w loterii jest całkowicie bezpłatny. Dopiero po ewentualnym wylosowaniu wizy należy uiścić wszystkie opłaty związane z procedurą ubiegania się o stały pobyt w USA. Po wygranej petenci podlegają wszystkim przepisom prawa imigracyjnego, takim samym, jakie obowiązują inne osoby starające się o zieloną kartę. “Zwycięzcy loterii nie otrzymają też żadnej pomocy od rządu na opłacenie kosztów przelotu, znalezienie mieszkania i pracy ani innych form wsparcia finansowego” – ostrzega Departament Stanu.
 • W loterii mogą brać udział zarówno osoby mieszkające w USA, jak i poza granicami Stanów Zjednoczonych. Formalności związane z wjazdem do USA trzeba będzie załatwić w roku finansowym 2013, czyli między początkiem października 2012 a końcem września 2013 roku. Należy jednak pamiętać o tym, że Departament Stanu zawiadamia o wygranej więcej osób, niż wynosi maksymalny limit wiz. Po wyczerpaniu puli 50 tys. wiz w skali całego świata lub limitów regionalnych i krajowych, wydawanie wiz zostanie wstrzymane. Formalności należy więc załatwiać jak najszybciej.
 • Kandydat na imigranta musi się legitymować co najmniej średnim wykształceniem lub przepracować dwa spośród ostatnich pięciu lat w zawodzie wymagającym co najmniej dwuletniego przyuczenia. Średnie wykształcenie oznacza w praktyce co najmniej 12 lat edukacji.
 • Nie ma minimalnego wieku głównego uczestnika loterii, ale wymóg wykształcenia w praktyce ustala go na poziomie 18 lat.

http://www.dziennik.com/publicystyka/artykul/jak-wziac-udzial-w-loterii-wizowej

Speak Your Mind

*