Oświadczenie w sprawie wydarzeń w Syrii/Statement of on Syria violence

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski

2011.07.31
W związku z kolejnym zaostrzeniem sytuacji w Syrii, a w szczególności dramatycznymi wydarzeniami, które mają miejsce w miastach Hama, Deir az-Zour oraz Bou Kamal, Polska wzywa władze w Damaszku do natychmiastowego przerwania agresywnych działań, w tym  wojskowych wobec własnego społeczeństwa. Jedynym sposobem uniknięcia eskalacji konfliktu wewnętrznego jest rozpoczęcie rzeczywistego dialogu społecznego. Naruszanie praw człowieka i agresja wobec własnego narodu są aktami zasługującymi na najwyższe potępienie.

W obliczu tej bezprzykładnej sytuacji Polska apeluje do Rady Bezpieczeństwa ONZ o położenie kresu rozlewowi w Syrii krwi, nierespektowaniu przez syryjskie władze Karty ONZ oraz destabilizowaniu sytuacji regionalnej.

Polska, jako kraj przewodniczący Unii Europejskiej, wyraża swoją solidarność ze społeczeństwem syryjskim. Na forum UE oraz jako członek społeczności międzynarodowej będzie wspierać działania służące pomocy ofiarom represji, ukaraniu winnych i demokratyzacji Syrii.

Przekazujemy wyrazy współczucia wszystkim ofiarom agresywnych działań reżimu.

Marcin Bosacki
Rzecznik Prasowy

Ministry of Foreign Affairs of Poland

2011.07.31

Following another advance of the crisis in Syria, and particularly after the dramatic violence that erupted in the cities of Hama, Deir ez Zor and Bou Kamal, Poland appeals to the authorities in Damascus for immediate cessation of their acts of violence and military aggression against their own citizens. The only way to prevent the internal conflict from escalating is to start genuine social dialogue. Violations of human rights and violence against own people deserve utter condemnation.

In the face of this unprecedented situation, Poland appeals to the UN Security Council to put an end to the bloodshed in Syria, as well as to Syrian authorities’ violations of the UN Charter and destabilization in the region.     

As a country currently presiding in the European Union, Poland expresses its solidarity with Syrian society. Poland will support efforts—within the EU and as a member of the international community—to help the victims of repression, punish the perpetrators and seek Syria’s democratization.

We offer our sympathies to all the victims of the oppression.

Marcin Bosacki
Press Spokesman

Speak Your Mind

*