Polska flaga nad Hackensack by AS

Uroczystym podniesieniem flagi w stolicy powiatu Bergen w Hackensack po raz pierwszy uczczono w środę obecność polskiej społeczności w tym powiecie oraz polskie Święto Niepodległości.

“W powiecie Bergen mamy wiele społeczności etnicznych, w tym liczną grupę polską. Chcemy w ten sposób oddać im hołd i podziękować za wzbogacanie kultury i gospodarki naszego powiatu” – powiedziała Kathleen A. Donovan, przewodnicząca władz powiatowych (county executive), za kadencji której podniesienia flag narodowych społeczności etnicznych zamieszkujących powiat Bergen organizowane są coraz częściej.

Środowe podniesienie flagi miało miejsce przy One Bergen Plaza w centrum Hackensack, NJ, czyli w stolicy powiatu, i zorganizowane było z okazji Dnia Niepodległości Polski. “Niestety ze względu na huragan nie mogliśmy się tu zebrać bliżej daty 11 listopada, ale zrobimy to w przyszłym roku” – obiecała przewodnicząca Donovan.

W uroczystości, której przewodniczył Edward Trawinski, administrator powiatu, wzięli udział przedstawiciele władz powiatowych na czele z przewodniczącą Kathleen A. Donovan. Rozpoczęto ją prezentacją barw narodowych przez oddział powiatowej policji oraz inwokacją wygłoszoną przez ks. Jacka Marchewkę.

Nie zabrakło też przedstawicieli Polonii mieszkającej lub prowadzącej interesy w powiecie Bergen, jak również organizacji polonijnych w tym górali z Koła Jana Sabały, Kongresu Polonii Amerykańskiej, oddziału na północne New Jersey oraz Stowarzyszenia Weteranów Armii Krajowej (poczet sztandarowy z Placówki 99 z Harrison, NJ), wśród których byli naczelny komendant SWAP Wincenty Knapczyk i komendant okręgu 2 – Antoni Chrościelewski.

Krótką historię Polski oraz znaczenie Dnia Niepodległości przedstawiła Bożena Celina Urbankowski, radna z miasta Wallington, NJ, a także prezes KPA na północne New Jersey, która była inicjatorką pierwszego w powiecie Bergen podniesienia flagi.

Natomiast o znaczeniu hasła “Bóg, Honor, Ojczyzna” i polskich wartościach mówiła Adriana Woś-Myśliwiec, prokurator z powiatu Bergen. Zwróciła też uwagę na wkład Polonii amerykańskiej w budowanie Stanów Zjednoczonych. “Amerykanie polskiego pochodzenia pracują teraz jako policjanci, prawnicy, lekarze oraz w wielu innych profesjach” – powiedziała Woś-Myśliwiec, dziękując władzom powiatu Bergen za dostrzeżenie Polonii i uhonorowanie nas wśród innych społeczności etnicznych.

Uroczystość uświetnił występ znanego chóru Aria z Wallington, który odśpiewał polski i amerykański hymn oraz Marsz Polonia, a z okazji podniesienia flagi Kathleen Donovan wręczyła dyplomy uznania zasłużonym przedstawicielom naszej społeczności, którzy przyczynili się do przygotowania tej uroczystości: w tym Adrianie Woś-Myśliwiec, Celinie Ubrankowski, Jadwidze Chudy oraz chórowi Aria, ks. Jackowi Marchewce oraz Stowarzyszeniu Weteranów Armii Polskiej.

Przeczytała również proklamację ustanawiającą 11 listopada 2012 dniem czci polskiej społeczności w powiecie Bergen.

Po uroczystości zgromadzeni udali się na poczęstunek przytogowany przez polskie sklepy i piekarnie: Super Deli, Mieszko, Piast, Polish Kitchen oraz Polonia Bakery.

http://www.dziennik.com/wiadomosci/artykul/polska-flaga-nad-hackensack

Speak Your Mind

*