Projekt rezolucji do Kongresu

“Nowy Dziennik” wzywa do uchwalenia rezolucji w obu izbach Kongresu USA przeciwko używaniu sformułowań “polskie obozy koncentracyjne” oraz “polskie obozy śmierci”, ponieważ z historycznego punktu widzenia są to stwierdzenia nieprawdziwe.

We wtorek, 29 maja 2012 r., prezydent Barack Obama popełnił poważną gafę, szokując Polaków oraz Amerykanów polskiego pochodzenia na całym świecie, gdy użył terminu “polski obóz śmierci” podczas uroczystości mającej na celu uhonorowanie polskiego bohatera Jana Karskiego, który w czasie II wojny światowej starał się powstrzymać holokaust.

“Nowy Dziennik” wzywa do uchwalenia dwuizbowej rezolucji stwierdzającej, że używanie takich sformułowań, jak “polskie obozy śmierci” oraz “polskie obozy koncentracyjne”, jest z historycznego punktu widzenia nieprecyzyjne i nie powinno mieć miejsca w oficjalnym dyskursie publicznym.

Historycznie rzecz biorąc określanie obozu Auschwitz i innych obozów prowadzonych przez niemieckich nazistów podczas okrutnej okupacji Polski jako “polskie” jest mylące, ponieważ sformułowanie to wprowadza w błąd osoby, które nie znają historii Europy. Takie działanie marginalizuje również miejsce Polski w historii świata i Stanów Zjednoczonych.

Polska była pierwszym krajem zaatakowanym przez Niemcy, który przeciwstawiając się nazistowskiej tyrani stracił miliony swoich obywateli.

Co więcej, Polacy byli jedynym narodem notorycznie skazywanym przez nazistów na karę śmierci za próby ratowania Żydów. W rezultacie podczas wojny zginęła jedna szósta populacji kraju.

Amerykanie polskiego pochodzenia na całym świecie oraz Polacy mieszkający w Polsce są oburzeni ciągłym używaniem tych błędnych stwierdzeń krzywdzących Polaków, zniekształcających historię oraz rzucających negatywne światło na naród polski, który mocno ucierpiał od najeźdźców podczas II wojny światowej.

“Nowy Dziennik” wzywa, aby obozy śmierci były od tego momentu określane jako “niemieckie obozy koncentracyjne w okupowanej przez nazistów Polsce” tak jak zrobiło UNESCO w 2007 r. nazywając obóz Auschwitz – “Auschwitz Birkenau German Nazi Concentration and Extermination Camp (1940-1945)”.

“Nowy Dziennik” apeluje do amerykańskich senatorów oraz kongresmanów, jak i wszystkich innych Amerykanów, którym zależy na prawdzie i sprawiedliwości, aby podpisali petycję znajdującą się na stronie Fundacji Kościuszkowskiej: http://www.thekf.org/events/news/petition/

Już ponad 300 tysięcy osób podpisało się pod nią żądając, aby środki przekazu zaprzestały stosowania tego błędnego, z historycznego punktu widzenia, sformułowania. Do tej pory już kilka mediów amerykańskich – w tym “New York Times”, “Wall Street Journal” i Associated Press – wprowadziło zmiany do swoich podręczników poprawności stylistycznej, zabraniając używania sformułowania “polskie obozy koncentracyjne/śmierci”. Teraz czas, aby reszta kraju trzymała się prawdy historycznej w swoim dyskursie oficjalnym i politycznym.

“Nowy Dziennik” w swojej akcji zmierzającej do uchwalenia rezolucji postuluje, aby znalazły się w jej zapisie:

WSPÓLNA UCHWAŁA OBU IZB KONGRESU KORYGUJĄCA NIEWŁAŚCIWE Z HISTORYCZNEGO PUNKTU WIDZENIA sformułowania “polskie obozy śmierci” lub “polskie obozy koncentracyjne”.

PONIEWAŻ obie izby Kongresu uznają to, iż Polska jest partnerem Stanów Zjednoczonych w sprawach gospodarczych, wojskowych i programach społecznych mających na celu wspieranie i wzmacnianie demokracji na przestrzeni dziesiątków lat wspólnych wysiłków prowadzonych na całym świecie; oraz

PONIEWAŻ obie izby Kongresu uznają, że na terenie Polski w czasie II wojny światowej ani Polacy, ani rząd polski nie zbudowali, założyli, ani nie prowadzili żadnych obozów koncentracyjnych, ale że raczej były one całkowicie tworem oraz pomysłem niemieckich nazistów oraz zostały zbudowane i utrzymywane przez niemieckich nazistów tamtych czasów; oraz
PONIEWAŻ ta historyczna niezgodność oraz niestosowność pojawia się podczas oficjalnego dyskursu publicznego w postaci używania sformułowań “polskie obozy koncentracyjne” oraz “polskie obozy śmierci”; oraz

PONIEWAŻ Amerykanie polskiego pochodzenia przyczynili się do wzrostu i rozwoju Stanów Zjednoczonych, a ich wkład jest stale pomijany, przez stosowanie zaś tak niewłaściwych sformułowań naród polski jest marginalizowany i oczerniany;
DLATEGO TEŻ niech będzie UCHWALONE przez Senat i Izbę Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, że nigdy nie było “polskich obozów koncentracyjnych” ani “polskich obozów śmierci” oraz że stosowanie tych sformułowań jest niestosowne z historycznego punktu widzenia.

Autor: NDZ

http://www.thekf.org/events/news/petition/

Speak Your Mind

*