Spotkanie KPA Wydział Północny New Jersey / Meeting of the Polish American Congress Northern New Jersey Division

W imieniu Zarządu KPA Wydział Północnego NJ, pragnę serdecznie podziękowac wszystkim za przybycie na zebranie w dniu 25 maja, a szczególnie za Państwa hojne donacje na kampanię Dr. Blase Billack.

Sedeczne gratulacje dla Pani Iwonki Podolak, członka naszego Wydziału, z okazji wygrania wyborów na dyrektora Polsko Słowiańskiej Unii Kredytowej.

Jesteśmy niezmiernie z tego powodu dumni i życzymy wielu sukcesów.

Z poważaniem

Bożena Celina Urbankowski – prezes

The Board of the Polish American Congress Northern New Jersey Division would like to thank all members who attended our last meeting on May 25th. We would like to thank in particular all those who donated to Dr. Blase Billack’s campaign.

We congratulate Iwona Podolak, our member, who was elected as a Director of the Polish Slavic Credit Union.
We are very proud of her and wish her many successes.

With regards,

Bożena Celina Urbankowski – President

Speak Your Mind

*