WSA oddalił skargę Fundacji Lux Veritatis ws. multipleksu dla TV Trwam

WSA oddalił skargę Fundacji Lux Veritatis ws. multipleksu dla TV Trwam

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę Fundacji Lux Veritatis, właściciela Telewizji Trwam. Fundacja domagała się unieważnienia uchwały Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie przydzielenia koncesji dla stacji telewizyjnych na naziemne nadawanie cyfrowe na pierwszym multipleksie.

Sąd wysłuchał wystąpień stron. Przedstawiciele fundacji podnosili, że Krajowa Rada – w ich ocenie – w sposób dowolny zastosowała co najmniej 99 kryteriów oceny finansowej podmiotów ubiegających się o miejsce na multipleksie. Ich zdaniem KRRiT z góry też założyła, iż podmioty, które otrzymają koncesję, wystąpią o rozłożenie na raty opłaty koncesyjnej (w wysokości od 7 do 10 mln zł), gdy te nie złożyły jeszcze takich wniosków, a w wydanych decyzjach koncesyjnych określono, że opłata będzie wniesiona jednorazowo. W ich ocenie mogło to uszczuplić dochody Skarbu Państwa.

Mecenas Fundacji: Realizujemy ewangelizację

Reprezentujący fundację mecenas Benedykt Fiutowski podkreślał, że spośród podmiotów ubiegających się o miejsce na multipleksie tylko fundacja nie działa dla zysku, a w celu realizacji misji ewangelizacyjnej. A w związku z tym nie można jej czynić zarzutu z tego, że wykazuje straty na działalności operacyjnej, a utrzymuje się z datków (w ub.r. było to 17 mln zł).

Reprezentująca Krajową Radę mecenas Kinga Szyguła podkreśliła z kolei, że KRRiT nie oceniała obecnej sytuacji finansowej podmiotów ubiegających się o miejsce, ale możliwość sfinansowania przez nie nadawania drogą cyfrową naziemną, a tego Lux Veritatis nie udowodniła. – KRRiT oczekiwała udokumentowania źródeł finansowania, a nie prognoz przychodów. Datki opierają się na dobroczynności nieokreślonej liczby ludzi, a tego nie da się zweryfikować – podkreśliła i wniosła o oddalenie skargi fundacji.

“Radio Maryja i Telewizja Trwam: mądrością, sercem i płucami dla Polski”

W sądzie obecny jest o. Rydzyk i Lidia Kochanowicz, dyrektor finansowa Lux Veritatis, a Krajową Radę reprezentuje Agnieszka Ogrodowczyk, dyrektor Departamentu Strategii KRRiT. Sala rozpraw jest szczelnie wypełniona publicznością.

Przed sądem zebrało się kilkadziesiąt osób, sympatyków Telewizji Trwam. Trzymają biało-czerwone flagi, rozdają ulotki, mają także symbole religijne i transparenty, m.in.: “Żądamy przydziału Telewizji Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym”; “Polska nie jest kolonią” oraz po polsku i angielsku: “Radio Maryja i Telewizja Trwam: mądrością, sercem i płucami dla Polski, Europy i świata”.

Skarga fundacji dotyczy decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ze stycznia tego roku. Rada odrzuciła wówczas odwołanie Lux Veritatis od decyzji KRRiT z kwietnia 2011 r., rozstrzygającej konkurs na zagospodarowanie miejsc na pierwszym multipleksie (MUX-1). Wśród zwycięzców konkursu nie było fundacji redemptorysty, która ubiegała się o miejsce dla TV Trwam.

Podobną skargę skierowała do sądu spółka Mediasat, nadawca kanału Tele5. Także tę skargę sąd ma rozpatrzyć w piątek.

Sąd może uwzględnić skargę i zwrócić sprawę do KRRiT lub też oddalić ją, a tym samym utrzymać decyzję KRRiT. Decyzja WSA będzie nieprawomocna; przysługuje od niej kasacja do NSA. Sądy administracyjne badają formalną stronę danej decyzji administracyjnej i jej zgodność z przepisami.

jagor, PAP

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114883,11800295,WSA_oddalil_skarge_Fundacji_Lux_Veritatis_ws__multipleksu.html?lokale=czestochowa

Sąd: TV Trwam bez koncesji

Niekorzystny wyrok podgrzeje emocje sympatyków o. Rydzyka i polityków prawicy

Czeka nas kolejna batalia o koncesję cyfrową dla telewizji o. Tadeusza Rydzyka. Po przegranej przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie nadawca Telewizji Trwam, fundacja Lux Veritatis zapowiedział odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W piątek WSA w całości uchylił skargę fundacji na decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie odmowy rozszerzenia koncesji na naziemne nadawanie cyfrowe. Współpracownicy o. Rydzyka mimo przegranej liczą na sukces w NSA. Tym bardziej że piątkowa decyzja sądu nie była jednomyślna (orzekało trzech sędziów, było jedno zdanie odrębne), a uzasadnienie orzeczenia nie rozwiało większości wątpliwości dotyczących przeprowadzenia przez Krajową Radę konkursu na pierwszy multipleks.

Dworak zadowolony

– Sąd nie odniósł się do większości naszych zarzutów, np. braku jasnych kryteriów przyznawania koncesji. Uzasadnienia decyzji słuchałam z rosnącym zdziwieniem – mówi Lidia Kochanowicz, dyrektor finansowa Lux Veritatis. Uzasadniając decyzję, sędzia Zbigniew Rudnicki przyznał, że KRRiT powinna była wziąć pod uwagę dziesięcioletnie doświadczenie fundacji, ale to, że tego nie zrobiła, nie jest wystarczającym powodem do uchylenia decyzji rady. Przedstawiciele fundacji przyznają, iż to, że jeden z sędziów miał inne zdanie, pokazuje, że ich zarzuty były racjonalne i zasadne.

Na sali sądowej był obecny także o. Tadeusz Rydzyk. – O prawdę trzeba walczyć – mówił przed ogłoszeniem wyroku.

Radości z decyzji sądu nie kryli za to urzędnicy KRRiT. W rozprawie, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, nie uczestniczył jej przewodniczący Jan Dworak. – Cieszymy się, że sąd potwierdził, że decyzja rady była zgodna z prawem – mówi “Rz” Dworak.

Krajowa Rada odetchnęła z ulgą także dlatego, że w najbliższych tygodniach Sejm i Senat będzie zajmował się jej sprawozdaniem za poprzedni rok. Politycy PO przyznawali, że orzeczenie sądu będzie miało wpływ na ich decyzję o ewentualnym przerwaniu kadencji KRRiT. Teraz członkowie KRRiT mogą spać spokojnie.

Orzeczenie sądu nie kończy jednak sporu, a jedynie go zaognia. W sądzie podczas rozprawy obecna była grupa kilkudziesięciu osób, które głośno się modliły i manifestowały swoje poparcie dla fundacji. Takich demonstracji w najbliższych tygodniach będzie więcej. Czekają nas kolejne wielotysięczne marsze w największych polskich miastach, ale i konkretne, polityczne działania ze strony opozycji – PiS i Solidarnej Polski. 5 czerwca ma się odbyć wysłuchanie publiczne w Parlamencie Europejskim.

O pomoc do Europy

Posłowie PiS zapowiadają też wniosek o referendum europejskie. – Ten wyrok jest skandaliczny. Natychmiast rozpoczynamy zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum. Niewykluczone też, że przy tej okazji odbędą się demonstracje w różnych europejskich miastach – mówi “Rz” poseł PiS Andrzej Jaworski, który wraz z grupą posłów uczestniczył w rozprawie. – Nie możemy tak tej sprawy zostawić – dodaje.

Ojciec Rydzyk jeszcze przed wyrokiem nie liczył na zbyt wiele. Mówił, że żyjemy w nienormalnym i demontowanym państwie, wspominał problemy z koncesją dla Radia Maryja w latach 90. Uznał, że katolicy i katolickie media są w Polsce dyskryminowane. Po ogłoszeniu wyroku jego sympatycy mówili, że “wszystko było ustawione”, a “sąd bezkrytycznie przyjął wszystko, co mówił Dworak”.
Politolog Bartłomiej Biskup zwraca uwagę, że ten wyrok jeszcze bardziej podgrzeje nastroje społeczne. – Wyborcy prawicy i środowisko Radia Maryja i tak już czują się na każdym kroku dyskryminowani. Teraz to poczucie oraz podziały w Polsce jeszcze się pogłębią – mówi “Rz” naukowiec.

Co zawierała skarga

Spór o wskaźniki finansowe

W skardze do sądu fundacja Lux Veritatis zarzuciła decyzji przewodniczącego KRRiT Jana Dworaka szereg naruszeń przepisów postępowania, m.in. błędną ocenę zgromadzonego materiału dowodowego, dowolność w ocenie wniosków poszczególnych nadawców oraz brak procedury przetargowej. Takie same zarzuty sformułowała także spółka Mediasat, nadawca Tele5 (ich skargi były rozpatrywane wspólnie). Fundacja podkreślała, że jej sytuacja finansowa jest lepsza niż nadawców, którzy koncesje otrzymali. Sąd uznał jednak, że przewodniczący KRRiT”nie jest superbankiem czy superrewidentem” i że wydawał decyzję jedynie na podstawie wymaganych prawnie dokumentów. Ponadto stwierdził, że przewodniczący KRRiT miał prawo do takiego, a nie innego sposobu wyboru nadawców. Wskaźniki finansowe (m.in. aktywa obrotowe, trwałe, zysk, kapitał własny, strata), w których Lux Veritatis wypadała lepiej niż nadawcy, którzy otrzymali koncesje, zostały przez sąd uznane za “detaliczne”.
Jarosław Stróżyk, Kamila Baranowska

http://www.rp.pl/artykul/793961,881655-Sad–TV-Trwam-bez-koncesji.html

Sąd oddalił skargę na decyzję KRRiT ws. multipleksu dla TV Trwam

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił w piątek skargę fundacji o. Tadeusza Rydzyka Lux Veritatis na odmowną decyzję KRRiT dotyczącą miejsca na multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej dla TV Trwam. Fundacja zapowiada skargę kasacyjną do NSA.

Skarga fundacji była rozpatrywana łącznie z podobną skargą spółki Mediasat, nadawcy kanału Tele5. Także ta została oddalona. Wyroki wydano niejednogłośnie, są nieprawomocne.

Przewodniczący składu sędzia Zbigniew Rudnicki podkreślił, że nadawanie na multipleksie cyfrowym jest normalnym przedsięwzięciem ekonomicznym, a Krajowa Rada dokonała oceny długookresowej zdolności finansowej fundacji w sposób wystarczający.
Zaznaczył, że problemem w tym przypadku nie była wysokość posiadanych przez Lux Veritatis środków finansowych, co ich źródło – zbierane przez fundację datki, których wysokość jest trudna do prognozowania.

Sędzia zaznaczył, że za fundacją przemawiała jej długoletnia działalność, czego Krajowa Rada nie wzięła pod uwagę, jednak – jak podkreślił – objęcie przez fundację klauzulą tajności warunków spłaty pożyczki, zaciągniętej w Warszawskiej Prowincji Redemptorystów, “nie pomagało”. Pożyczka ta to blisko 70 mln zł, podczas gdy cały majątek fundacji to ok. 90 mln zł. Termin jej ostatecznej spłaty mija w 2019 r., czyli w okresie, na jaki miała być przyznana koncesja na nadawanie na multipleksie.

Odnosząc się do podniesionego w skardze zarzutu dotyczącego wybiórczego stosowania przez KRRiT wskaźników oceny sytuacji finansowej dla różnych podmiotów, sędzia podkreślił, że ustawa o rtv w ogóle nie precyzuje zasad wyboru koncesjonariuszy.

Sąd zwrócił również uwagę, że skarga fundacji została w dużej mierze zbudowana w opozycji do dokonanej przez Krajową Radę oceny innych podmiotów, które ubiegały się o prawo do nadawania na multipleksie, co “nie jest chyba właściwą płaszczyzną”. Niektóre z argumentów podniesionych w skardze sędzia określił mianem humorystycznych.

Po ogłoszeniu wyroku dyrektor finansowy Lux Veritatis Lidia Kochanowicz zapowiedziała w rozmowie z PAP złożenie skargi kasacyjnej do NSA.

Rozprawa, zaplanowana początkowo na 2,5 godziny, trwała ponad sześć. Przed salą sądu zgromadzeni sympatycy Telewizji Trwam śpiewali religijne pieśni i odmawiali różaniec, skandowali też “Nie oddamy wam Telewizji Trwam”. Także przed sądem zebrało się kilkadziesiąt osób z biało-czerwonymi flagami i symbolami religijnymi. Na transparentach wypisano hasła: “Polska nie jest kolonią” oraz – po polsku i angielsku – “Radio Maryja i Telewizja Trwam: mądrością, sercem i płucami dla Polski, Europy i świata”.

W rozprawie uczestniczył o. Rydzyk oraz posłowie PiS, m.in. b. spikerka Radia Maryja Anna Sobecka oraz Andrzej Jaworski – przewodniczący parlamentarnego zespołu ds. przeciwdziałania ateizacji Polski (obrona katolickich mediów, “w tym katolickiej Telewizji Trwam” jest jednym z zadań zespołu).

Komentując decyzję sądu w Radiu Maryja o. Rydzyk ocenił, że “jest to odebranie szansy na ewangelizację (…) Zobaczymy, będziemy dalej się starać. Myślę, że tylko zmiana rządu pomoże, ale wtedy nawet gdyby zmienili rząd, nie będzie już miejsca na multipleksie. A oni się bardzo mocno zakorzeniają. Obserwujcie państwo, liczę na myślenie. Żal mi tego wszystkiego, że tracimy szansę na głoszenie prawdy, komunikacji między Polkami”.

Zakonnik podziękował wszystkim, którzy się modlili i kierowali protesty do KRRiT. Według informacji Radia Maryja dotychczas zebrano w tej sprawie ponad 2,2 mln podpisów pod apelem o przyznanie TV Trwam miejsca na multipleksie.

Skarga fundacji dotyczyła decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ze stycznia tego roku. Rada odrzuciła wówczas odwołanie Lux Veritatis od decyzji KRRiT z kwietnia 2011 r., rozstrzygającej konkurs na zagospodarowanie miejsc na pierwszym multipleksie (MUX-1). Wśród zwycięzców konkursu nie było fundacji redemptorysty, która ubiegała się o miejsce dla TV Trwam.

Swoją decyzję ws. TV Trwam KRRiT tłumaczyła niepewną sytuacją finansową fundacji. Wskazała, że ze złożonych przez nią dokumentów wynika, iż w minionych latach generowała ona na działalności operacyjnej ujemne wyniki finansowe, które były pokrywane z pozostałych przychodów operacyjnych, głównie darowizn.

W ocenie Krajowej Rady, na koniec 2010 r. sytuacja finansowa fundacji pozwalała na terminowe wywiązywanie się z bieżących zobowiązań, jednak nie wypracowała ona nadwyżki środków, którymi mogłaby finansować wysokie koszty nadawania drogą naziemną cyfrową, szacowane na ok. 7 mln zł rocznie.

KRRiT wielokrotnie podkreślała, że nieprzyznanie Lux Veritatis miejsca na multipleksie nie oznacza, że wraz z wyłączeniem telewizji analogowej w Polsce (w lipcu 2013 r.) TV Trwam przestanie być dostępna dla odbiorców. Fundacja posiada koncesję na rozpowszechnianie programu drogą satelitarną – może on być odbierany za pomocą anten satelitarnych oraz w sieciach telewizji kablowej. W taki sam sposób po wyłączeniu nadawania analogowego rozpowszechniane będą dziesiątki programów, w tym m.in. TVN24, Polsat News, Religia TV czy Superstacja.

Ponadto, fundacja może wziąć udział w konkursie na kolejne miejsca na MUX-1, które przed 27 kwietnia 2014 ma zwolnić TVP. Przed końcem br. KRRiT ma ogłosić na nie konkurs; do 2 lipca br. trwają konsultacje w tej sprawie.

Multipleks jest kombinacją sygnału kilku programów telewizyjnych oraz różnych usług dodatkowych, przesyłanych w jednym kanale częstotliwości. Operator multipleksu odbiera programy i usługi od nadawców, łączy je i przesyła do odbiorców. Z końcem lipca 2013 roku naziemna telewizja będzie odbierana tylko tą drogą.

Dotąd uruchomiono w Polsce trzy multipleksy. Na MUX-1 czasowo dostępne są programy: TVP1, TVP2 i TVP Info (wersja regionalna) oraz Eska TV, TTV, ATM Rozrywka i Polo TV. Na MUX-2 dostępne są kanały: Polsat, TVN, TVN7, TV4, TV Puls, TV6 i Polsat Sport News, w lipcu br. dołączy do nich Puls2. MUX-3 przeznaczony został dla TVP, która umieściła na nim: TVP1, TVP2, regionalną wersję TVP Info, TVP Kultura, TVP Polonia i TVP Historia.
Źródło: PAP

Więcej… http://wyborcza.pl/1,91446,11801632,Sad_oddalil_skarge_na_decyzje_KRRiT_ws__multipleksu.html#ixzz1vxLs3yw1

Speak Your Mind

*