Wysyłajmy listy do ustawodawców! Poprzyjmy ruch bezwizowy z Polski!

Prezes KPA Franciszek Spula apeluje:

Wysyłajmy listy do ustawodawców! Poprzyjmy ruch bezwizowy z Polski!

Chicago (Inf. wł.) – Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej, Franciszek Spula, zwrócił się do społeczności polonijnych w całych Stanach Zjednoczonych o wysyłanie listów do kongresmanów i senatorów, w celu poparcia ustawy o ruchu bezwizowym z Polski do USA, której głównymi sponsorami są: demokratyczny kongresman Mike Quigley (z 5. okręgu w północnej i północno-zachodniej części Chicago oraz okolic) oraz Sen. Barbara Mikulski demokratyczna senator z Maryland. Republikański senator z Illinois, Mark Kirk jest kosponsorem senackiej wersji ustawy.

Starania o zatwierdzenie ustawy były celem ostatniej wizyty prezesa Spuli i delegacji KPA na waszyngtońskim Kapitolu 5 kwietnia br. Był to “Dzień Kongresu Polonii Amerykańskiej na Kapitolu”.

Oprócz prezesa Spuli w skład delegacji KPA wchodzili: wiceprezes ds. amerykańskich, Antoni Bajdek, wiceprezes ds. polskich, Bożena Kamiński, wiceprezes ds. kontaktów zewnętrznych, dr Susanne Lotarski, sekretarz Tim Kuzma oraz dyrektor biura KPA w Waszyngtonie dr Barbara Andersen.

Delegacja spotkała się z wieloma ustawodawcami z obydwu izb Kongresu, dygnitarzami oraz przedstawicielami agencji federalnych, by zapoznać ich z działalnością KPA i poprosić o poparcie dla ustawy o włączeniu Polski do ruchu bezwizowego. Okazało się, że agencje federalne są przygotowane do egzekwowania ustawy, gdyby została zatwierdzona i weszła w życie – powiedział prezes Spula w rozmowie z Dziennikiem Związkowym.

W rozmowie z naszą gazetą prezes Spula wielokrotnie podkreślał – powołując się na rozmowy z ustawodawcami w Waszyngtonie – że niezwykle ważne jest wysłanie listów do kongresmanów i senatorów, którzy reprezentują wyborców polskiego pochodzenia – i nie tylko – w poszczególnych okręgach. Listy dostarczyłyby kongresmanom i senatorom silnych argumentów na forum Kongresu, by zatwierdził uczestnictwo Polski w programie bezwizowym.

W Stanach Zjednoczonych mieszka około 10 mln osób polskiego pochodzenia, w związku z czym, gdyby do Kongresu napłynął przynajmniej milion listów, ustawa nie mogłaby być zignorowana – uważa prezes Spula. Jest konieczne, by każdy zarejestrowany wyborca, zamieszkały w danym okręgu kongresowym, wysłał listy do obydwu senatorów i do kongresmana reprezentującego dany okręg – podkreślił Spula.

Kongres Polonii Amerykańskiej prowadzi od 2004 roku intensywne starania, by jego akcja została poparta na poziomie władz stanowych – by Legislatury poszczególnych stanów poparły włączenie Polski do ruchu bezwizowego. Jak dotąd takie rezolucje zawierdziły następujące stany: Illinois, Massachusetts, New Jersey, Vermont, Pensylwania, Connecticut, Maine, Nebraska, Nowy Jork, Ohio, Michigan oraz Arizona.

Przypomnijmy, że dwupartyjna i dwuizbowa ustawa – która ma na celu włączenie Polski do programu bezwizowego (Visa Waiver Program, VWP) – jest określana jako Secure Travel and Counterterrorism Partnership Act (ustawa o bezpiecznym podróżowaniu i partnerstwie w walce z terroryzmem). Proponuje ona między innymi zmianę dotychczasowych kryteriów akceptowania do programu bezwizowego. Nowe kryterium włączenia do VWP stanowiłaby liczba osób, które pozostają na terenie USA po wygaśnięciu wizy pobytowej. Liczba ta musiałaby być poniżej 3 procent.

Jak stwierdził senator Kirk 7 marca br., podczas ostatnich uroczystości z okazji Dnia Pułaskiego, dopuszczenie Polski do programu jest słuszne i uzasadnione, bo mniej niż 3 procent przybyszów z Polski przekracza termin wygaśnięcia wizy pobytowej i pozostaje po tym terminie w USA.

Senator Kirk podkreślił, że “jeśli popatrzy się na mapę Europy Zachodniej, to prawie wszystkie kraje mają zapewniony bezwizowy wjazd do Ameryki”. I dodał: “I taki dostęp powinna też mieć Polska – sojusznik Stanów Zjednoczonych”.

Ustawa dąży do zwiększenia bezpieczeństwa narodowego USA poprzez zachęcanie do wymiany informacji między USA, a krajami należącymi do programu bezwizowego – uważają jej główni sponsorzy Quigley i Kirk. Współsponsorem jest również kongresman Dan Lipinski (z 3. okręgu wyborczego w południowo-zachodnich rejonach metropolii chicagowskiej).

Ponadto ustawa określa warunki bezpieczeństwa narodowego, powołując się na rekomendacje Komisji 9/11, znajdujące się w innej regulacji z 2007 roku.

Wśród zaleceń komisji jest zastosowanie ESTA, czyli elektronicznego systemu autoryzacji przekraczania granicy amerykańskiej, który pozwala Departamentowi Bezpieczeństwa Narodowego na ustalenie, jeszcze przed podróżą do Stanów Zjednoczonych, czy dana osoba, kwalifikująca się do wjazdu bezwizowego, będzie stanowiła zagrożenie bezpieczeństwa publicznego w USA.

Tekst: Alicja Otap

http://www.dziennikzwiazkowy.com/chill/16372-prezes-kpa-franciszek-spula-apeluje.html

Dziennik Zwiazkowy 

WZORY LISTÓW, ADRESY USTAWODAWCÓW i MAPA OKRĘGÓW KONGRESOWYCH

Dla wygody Naszych Czytelników podajemy poniżej wzory prostych listów do kongresmanów i senatorów, a także listę kongresowej delegacji Illinois z adresami, na które należy wysyłać listy oraz mapę kongresowych okręgów wyborczych, by sprawdzić, do którego okręgu należymy i kto jest naszym kongresmanem.

Wzór listu do kongresmana reprezentującego wyborcę w danym okręgu kongresowym:

Dear Congressman or Congresswoman__________:

 As one of Illinois Polish American voting constituents in your district, I ask you to support in your particular chamber, the “Secure Travel and Counterterrorism Partnership Program Act,” a bill that has been introduced in both chambers, as H.R. 959 by Congressman Mike Quigley (IL) and as S. 497 by Senator Mark Kirk (IL).

 Once enacted, this would allow my family relatives in Poland to travel to the United States visa-free, as do citizens of virtually all other nations of the European Union of which Poland is a member.

I think that it is about time that my Congressional Delegation finished the job by supporting these two bills, thereby ensuring their passage.

Thank you for your consideration.

Your voting constituent,

 (Your signature)

 Your name printed

 Your address

 Your city, state and zip code

 Wzór listu do dwóch senatorów:

 Dear (Mr. or Ms.) Senator:

 As one of Illinois Polish American citizens, I ask you to support in your particular chamber, the “Secure Travel and Counterterrorism Partnership Program Act,” a bill that has been introduced in both chambers, as H.R. 959 by Congres-sman Mike Quigley and as S. 497 by Senator Mark Kirk.

Once enacted, this would allow my family’s relatives in Poland to travel to the United States visa-free, as do the citizens of virtually all other nations of the European Union of which Poland is a member.

I think that the time has come for Poland to experience the rights as its European Union members.

Thank you for your consideration and support.

Sincerely,

Your signature

 Your printed name

 Address

 City, state and zip code

  

Speak Your Mind

*