ZEBRANIE, 20-go maja, Piątek, 7:30 (pm)/Meeting May 20, 2011 on Friday at 7:30 pm

Serdecznie Państwa zapraszamy na zebranie kwartalne naszego Wydziału, które odbędzie się w dniu 20 maja, o godz. 7:30 (PM) – wieczorem  w Polskim Domu CRACOVIA, 196 Main Ave. Wallington N.J.

Tematem zebrania będzie:

akcja VISA WAIVER

Gość specjalny wieczoru:  Pan STEFAN KOMAR, Kapitan New York Police Department, czynny aktywista polonijny.  

Szczególnie apelujemy do wszystkich polonijnych organizacji do wzięcia udziału w tym ważnym zebraniu i historycznym  procesie włączenia Polski do programu Visa Waiver.

Podczas  zebrania prowadzić będziemy akcję wysyłania listów do  Kongresmenów amerykańskich z prośbą poparcia tej akcji. Powinno to być naszym patriotycznym i moralnym obowiązkiem włączyć się do tej akcji i poprzeć sprawy tak ważne dla naszych rodaków w Polsce.

Kongres Polonii Amerykańskiej jest nadrzędną Organizacją t.z.w ”parasolem” wszystkich Polonijnych Organizacji i Stowarzyszeń. Reprezentuje Polonię na szczeblu zarówno krajowym jak i międzynarodowym, walczy o jej prawa.

JEST GŁOSEM CALEJ POLONII!

Powinno więc to być obowiązkiem każdego Polaka, każdej Polskiej Organizacji, aby być, aktywnym członkiem Kongresu Polonii Amerykańskiej.

Tylko wspólnie jesteśmy w stanie mieć silną Polonię.

Przypominamy o uregulowaniu składek członkowskich na 2011 .

$30 – indywidualni członkowie, $60 – organizacje, $10 – członkowie organizacji.

Mile widziane są donacje.

                                        Bożena Celina Urbankowski- Prezes

Meeting May 20, 2011 on Friday at 7:30 pm

You are invited to a meeting at Cracovia Polish House in Wallington, 196 Main Ave., May 20, 2011, Friday at 7:30 pm.

The Visa Waiver action will be discussed. Special guest, Captain STEFAN KOMAR, New York Police Department.

Annual dues will be collected at the meeting.

$30 – individual membership, $60 – organizations, $10 – members of participating organizations.

Donations welcomed.

Speak Your Mind

*